Oncologische zorgverleners melden gebrek kennis hoofdhuidkoeling
28/08/2015

HoofdhuidkoelingHoofdhuidkoeling wordt nog altijd niet standaard aangeboden aan patiënten die hiervoor in beginsel wel in aanmerking komen. Eén van de oorzaken is gebrek aan kennis over de werkzaamheid en veiligheid van deze aanvullende behandeling, concluderen Mijke Peerbooms, dr. Corina van den Hurk (IKNL) en dr. Wim Breed. De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleid tot de ontwikkeling van een nationale standaard voor chemotherapie geïnduceerde alopecia en het toepassen van hoofdhuidkoeling om deze bijwerking te verminderen.

Het doel van deze studie was om zowel de bekendheid en mening van patiënten als de kennis en houding van zorgprofessionals in Nederland te onderzoeken ten aanzien hoofdhuidkoeling. De studie werd uitgevoerd met behulp van vragenlijsten onder 177 ex-patiënten met borstkanker, 49 verpleegkundigen en 100 medisch oncologen in ziekenhuizen waar wel en geen hoofdhuidkoeling werd toegepast.

Tevreden met resultaten
Een meerderheid van de medisch specialisten en verpleegkundigen was tevreden over de behaalde resultaten met hoofdhuidkoeling. Dat gold eveneens voor de patiënten die hoofdhuidkoeling kregen. Meer dan 33 procent van de artsen en verpleegkundigen gaf echter aan dat hun kennisniveau onvoldoende was om patiënten te informeren over de effectiviteit van hoofdhuidkoeling. Bij het onderwerp ‘veiligheid' was dit meer dan 43 procent. De belangrijkste redenen voor specialisten om geen hoofdhuidkoeling toe te passen, was twijfel over de effectiviteit en veiligheid van deze aanvullende behandeling.

Verpleegkundigen boden hoofdhuidkoeling over het algemeen aan aan een ​​minderheid van de hiervoor in aanmerking komende patiënten. De meeste patiënten waren niet op de hoogte van hoofdhuidkoeling voorafgaand aan de diagnose. Zeventig procent van de patiënten met onvoldoende resultaat rapporteerden dat ze moeite hadden met haaruitval, maar dat ze tevreden waren met de aandacht die eraan was besteed door verpleegkundigen.  Bij een verwacht slagingspercentage van 35 procent gaf ruim 1 op 3 patiënten (36 procent) aan dat ze opnieuw zouden kiezen voor hoofdhuidkoeling. Bij een slagingspercentage van 50 procent  zou meer dan de helft (54 procent) van de patiënten hiervoor opnieuw kiezen.

Behoefte aan kennis en vertrouwen
Volgens Mijke Peerbooms en collega's laat dit onderzoek zien dat er ruimte is voor verbetering van de kennis over hoofdhuidkoeling onder zowel oncologische professionals als patiënten. Het delen van kennis over de behaalde resultaten, veiligheid en ervaringen van patiënten kan bijdragen aan het verbeteren van de begeleiding en beschikbaarheid van hoofdhuidkoeling. De resultaten van dit onderzoek hebben onder meer geleid tot de ontwikkeling van een nationale standaard voor chemotherapie geïnduceerde alopecia en hoofdhuidkoeling.