Veiligheid

In theorie zou het kunnen dat door hoofdhuidkoeling bij patiënten met eventuele kwaadaardige cellen (uitzaaiingen) in de hoofdhuid de chemotherapie niet goed zou werken. Dit leidt bij sommige patiënten tot onzekerheid.

Bij patiënten met kanker in een weefsel of orgaan zijn uitzaaiingen naar de hoofdhuid zeldzaam. Hoewel hoofdhuidkoeling sinds tientallen jaren bij duizenden patiënten is toegepast, is bij kanker in weefsels of organen nooit een negatief verloop van de ziekte door hoofdhuidkoeling beschreven.

Er is onderzoek gedaan bij een grote groep patiënten met borstkanker (meer dan 600 patiënten); Patiënten die hoofdhuidkoeling hadden gehad, kregen even vaak uitzaaiingen in de hoofdhuid als patiënten zonder hoofdhuidkoeling. Ook leefden de patiënten uit beide groepen even lang. We nemen daarom aan dat hoofdhuidkoeling veilig is voor patiënten met borstkanker. Ook voor andere soorten kanker lijkt het risico erg laag, omdat dan nog minder dan 1 van de 200 patiënten uitzaaiingen in de hoofdhuid krijgen (zie afbeelding).

Afbeelding: Zowel met en zonder hoofdhuidkoeling kreeg 1 van de 200 patiënten met borstkanker een uitzaaiing in de hoofdhuid.

Een al bestaande uitzaaiing in de hoofdhuid

Een uitzaaiing in de hoofdhuid voor het begin van de chemotherapie is geen reden om hoofdhuidkoeling niet toe te passen. Deze uitzaaiing zal ondanks de hoofdhuidkoeling waarschijnlijk kleiner worden en zal niet verantwoordelijk zijn voor een slechte afloop van de ziekte.

Bloed- en lymfeklierkanker

Het gebruik van hoofdhuidkoeling wordt afgeraden bij patiënten met bloed- en lymfklierkanker. De reden is dat hierbij de kankercellen zich overal in het lichaam bevinden, ook in de hoofdhuid. Het risico op het ontstaan van uitzaaiingen in de hoofdhuid na hoofdhuidkoeling is aangetoond bij één patiënt met leukemie en één patiënt met mycosis fungoides.

Bevriezing

Bevriezing van de huid is nooit gemeld bij gebruik van een koelmachine.