Disclaimer

Hoewel het team achter de website en keuzehulp haaruitval maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Het team aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Aan de adviezen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

Neem bij vragen over uw persoonlijke situatie altijd contact op met uw arts. De adviezen op deze website zijn geschreven voor de gemiddelde ge├»nteresseerde en pati├źnt. Het is helaas onmogelijk om voor elke specifieke situatie of combinatie van behandelingen een advies te schrijven.

Auteursrecht

Het auteursrecht berust bij het team achter de website en keuzehulp haaruitval. De informatie op deze site mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal worden verwerkt of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van het team achter de website en keuzehulp haaruitval.

Referenties naar deze website: URL bezochte pagina, bezocht: dd.mm.jjjj.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (een pagina op) deze website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie nodig. Deze toestemming wordt doorgaans gegeven, tenzij het team achter de website van mening is dat de inhoud, uitstraling of de reputatie van de website waarop de hyperlink is opgenomen de reputatie van de website over de keuzehulp haaruitval of de hierbij betrokken organisaties schaadt.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het team achter de website en keuzehulp haaruitval heeft geen zeggenschap over die websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.