Publicaties

Engelstalige publicaties met betrekking tot alopecia en hoofdhuidkoeling met een bijdrage van IKNL vindt u hier.

Nederlandstalige publicaties met betrekking tot alopecia en hoofdhuidkoeling met een bijdrage van IKNL worden hier onder weergegeven. 

Pdf's van de betreffende publicaties zijn op te vragen via Corina van den Hurk op telefoonnummer 088-2346058.

 

Hurk van den, C. (namens werkgroep). "Chemotherapie-geïnduceerde alopecia en hoofdhuidkoeling - Kennis bundelen en delen." Oncologica 2014; 31(3): 12-16.

Komen, M., Smorenburg, C.H., Hurk van den, C.J.G., Nortier, J.W.R., 2012. Hoofdhuidkoeling ter preventie van alopecia door chemotherapie: resultaten en beperkingen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011; 155(45):A3768.

Hurk van den, C.J.G., Breed, W.P.M., Nortier, J.W.R., Coebergh, J.W.W. Toename van hoofdhuidkoeling bij chemotherapie ter preventie van haaruitval. Ned Tijdschr Oncol. 2011; 8: 256-63.

Sande van de, M.A.E., Hurk van den, C.J.G., Breed, W.P.M., Nortier, J.W.R. Hoofdhuidkoeling toelaten bij adjuvante chemotherapie van borstkankerpatiënten; incidentie hoofdhuidmetastasen zeer gering. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010; 154, A2134.

Hurk van den, C.J.G., Gerrits, P., Graat, J., Kolen, B., Laar van de- Müskens J., Breed, W.P.M. Positieve ervaringen met hoofdhuidkoeling in drie ziekenhuizen in Nederland. Tijd voor een standaard aanbod van hoofdhuidkoeling? Oncologica. 2005; 22: 162-67.