Digitalisering registratie haaruitval
28/08/2015

Digitalisering registratieDe infrastructuur voor de digitale registratie van haaruitval is gereed. De implementatie is reeds van start gegaan. Via de registratiewebsite kunnen patiƫnten voortaan (na aanmelding door de verpleegkundige) zelf inloggen tijdens elke chemotherapie en een vragenlijst invullen. Het invullen gebeurt in de meeste ziekenhuizen met behulp van een door IKNL verstrekte tablet.

Verpleegkundigen van alle ziekenhuizen die hoofdhuidkoeling toepassen zijn door Tanja Seetsen van IKNL benaderd om te gaan starten met de registratie. De implementatie is in augustus gestart en zal gefaseerd gaan verlopen. Is je ziekenhuis nog niet aangemeld voor deelname, neem dan contact op met Corina van den Hurk. De digitale registratie wordt gefinancierd door het CZ Fonds en IKNL.

De laatste fase in de ontwikkeling van de online registratie is de terugkoppeling naar de deelnemende ziekenhuizen. Hiermee krijgen verpleegkundigen inzicht in de bereikte resultaten in het eigen ziekenhuis vergeleken met het landelijk gemiddelde. Door een koppeling met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) zijn bovendien meer gegevens beschikbaar voor onderzoek dan de data die zijn ingevoerd in de registratie van haaruitval.

Zorgverleners die nog ingevulde registratieformulieren hebben, kunnen deze per post sturen naar:

IKNL locatie Eindhoven
tav Corina van den Hurk
Postbus 231
5600 AE Eindhoven